NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 

CSR-policy Engelsk 
Bemötandepolicy Engelsk 
Policy febertestning på arbetsplatsen Engelsk 
Policy mot givande och tagande av muta Engelsk 
Checklista anställningsintervju på distans 


VECKANS NYHET

Personalhandboken - här är dokumenten som krävs i år

Det praktiska personalarbetet kan vara svårt. Vilka dokument krävs egentligen vid sjukdom, rehabilitering, nyanställning, anställnings upphörande och arbetsmiljö? Inte sällan är det många dokument som behöver upprättas i personalärenden, och arbetet är ofta både tidskrävande och komplicerat.

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Vilka policydokument krävs enligt lag?

Det finns ett antal policyer som är obligatoriska för varje arbetsgivare. Det är inte alltid dessa kallas för policyer i lag. Ibland används termer som riktlinjer och rutiner för att visa att någon form av skriftlig dokumentation krävs, men i praktiken används vanligen policydokument av olika slag för att leva upp till de krav som ställs. 

LÄS MER >