VECKANS NYHET

Personalhandboken - här är dokumenten som krävs i år

Det praktiska personalarbetet kan vara svårt. Vilka dokument krävs egentligen vid sjukdom, rehabilitering, nyanställning, anställnings upphörande och arbetsmiljö? Inte sällan är det många dokument som behöver upprättas i personalärenden, och arbetet är ofta både tidskrävande och komplicerat.

Med hjälp av en Personalhandbok kan du samla företagets alla rutiner, riktlinjer och dokument inom personal på en och samma plats; allt från rekryteringsprocessen till anställningens upphörande och allt däremellan. Genom att dokumentera ditt personalarbete sparar du inte bara mycket tid; du effektiviserar, tydliggör och förenklar också företagets personal- och administrationsarbete så att alla vet vad som förväntas. Du vet väl om att vi också har en Personalhandbok på engelska

Vill du veta mer om alla de fördelar du kan få genom att använda dig av vår personalhandbok? Ta i så fall del av våra mallar Årshjul för anställda och Årshjul för arbetsmiljö och se exempel på områden du bör/måste upprätta dokument inom. Naturligtvis har vi alla de stöddokument du behöver i ditt arbete, och dessa finns listade i årshjulen.


VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Vilka policydokument krävs enligt lag?

Det finns ett antal policyer som är obligatoriska för varje arbetsgivare. Det är inte alltid dessa kallas för policyer i lag. Ibland används termer som riktlinjer och rutiner för att visa att någon form av skriftlig dokumentation krävs, men i praktiken används vanligen policydokument av olika slag för att leva upp till de krav som ställs. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >