VECKANS NYHET

Vi har mallarna du behöver för att förbättra ditt ledarskap

Vikten av ett effektivt ledarskap kan inte nog understrykas. Du har säkert hört att ett företag aldrig blir bättre än sina medarbetare. Ledarskapet är av stor betydelse för det mesta i verksamheten, och hur ditt företag utvecklas beror i stor utsträckning på hur du sköter ditt ledarskap.

Genom ditt ledarskap kan du bland annat tydliggöra företagets riktning, öka motivationen hos medarbetarna samt öka kompetensen i företaget. Vi har många mallar som hjälper dig att förbättra ditt ledarskap. Några av dessa är Checklista trovärdighet i kommunikation, Checklista feedback och Policy för coaching. Fler mallar inom området hittar du här. Just nu kan du ladda ner vår mall Ledarskap under förändring helt utan kostnad. 

Ledarskapet hänger nära samman med medarbetarnas motivation. Som ledare eller chef har du mycket att vinna på att motivera dina medarbetare så att de på ett mer effektivt sätt kan bidra till att nå företagets mål. Vi har ett antal mallar om motivation som du finner här


VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Så här kan du jobba med ditt systematiska arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljölagen utgör grunden för arbetsgivarens skyldigheter gällande arbetsmiljön, men det finns ett stort antal föreskrifter som anger vad arbetsgivaren åtminstone behöver göra för att säkerställa en trygg och säker arbetsplats för arbetstagarna. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >