VECKANS NYHET

Har du dessa mallar på engelska för ditt företag?

Affärslivet blir alltmer komplext och internationaliserat, och de flesta av oss har åtminstone någon leverantör, samarbetspartner eller kollega med engelska som arbetsspråk. När du behöver ett avtal eller annat underlag är det tryggt att veta att vi har många mallar på engelska som kan underlätta det praktiska arbetet för dig.

Till våra mest nedladdade mallar på engelska hör SamarbetsavtalAffärsplanAktieägaravtal och Anställningsavtal tillsvidareanställning. Andra populära mallar på engelska är Fullmakt att ingå avtalPolicy för distansarbeteEnkelt skuldebrevLöpande skuldebrev och Anställningsavtal provanställning.

Behöver du andra mallar på engelska? Fler mallar på engelska hittar du här


VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Vet du vilken form av skuldebrev du behöver?

Det finns flera olika former av skuldebrev. De vanligaste formerna är enkla respektive löpande skuldebrev. Reglerna om skuldebrev finns i lagen om skuldebrev (skuldebrevslagen). Vad ett skuldebrev är framgår inte av lagen, men det är fråga om en skriftlig handling, i vilket en viss person utfäster sig att betala ett penningbelopp.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >