NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
Checklista arbetsmiljö och användning av maskiner 
Avtal för hemmakontor 
Protokoll skyddsrond arbetstid 
Protokoll skyddsrond arbetsbelastning 
Protokoll skyddsrond digital arbetsmiljö 


VECKANS NYHET

Till dig inom bygg och entreprenad – har du alla dokument som krävs?

Olika former av tjänster inom bygg och entreprenad är vanligt förekommande, och sådana tjänster kan tillhandahållas såväl till företag som privatpersoner. Med entreprenad avses ett åtagande att efter anbud och mot ersättning utföra ett större eller mer långsiktigt arbete, ofta anläggningsarbete eller byggnadsarbete. 

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Hur ska en framtidsfullmakt upprättas?

En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. 

LÄS MER >