VECKANS NYHET

Till dig inom bygg och entreprenad – har du alla dokument som krävs?

Olika former av tjänster inom bygg och entreprenad är vanligt förekommande, och sådana tjänster kan tillhandahållas såväl till företag som privatpersoner. Med entreprenad avses ett åtagande att efter anbud och mot ersättning utföra ett större eller mer långsiktigt arbete, ofta anläggningsarbete eller byggnadsarbete. 

Vi får ofta frågor om mallar inom bygg och entreprenad, och för att göra ditt företagande så enkelt och smidigt som möjligt har vi många mallar inom dessa områden. Ta gärna del av mallarna Underrättelse till beställare – hinderUnderrättelse till beställare - rätt till tidsförlängning vid ÄTA-arbete och Underrättelse till beställare - utförande av ÄTA-arbete. Fler mallar inom entreprenad, såsom kontrakt och protokoll, hittar du här

Saknar du några mallar inom bygg och entreprenad? Kontakta oss här och berätta vad just du saknar, så kanske vi kan hjälpa dig. 


VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Hur ska en framtidsfullmakt upprättas?

En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >