NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 

Hygienhandbok 
Riskbedömning och handlingsplan - arbetsmiljö
Riskbedömning och handlingsplan - maskin 
PM Stärk immunförsvaret med yoga och meditation
Årshjul ekonomiarbete


VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Hur ska en framtidsfullmakt upprättas?

En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. 

LÄS MER >

VECKANS NYHET

Här är mallarna du behöver för företagets kvalitetssäkringsarbete

De flesta företagare strävar efter att ständigt förbättra och justera sin verksamhet för att möta kundernas behov. Det kan handla om enstaka frågor som hur du undviker driftstörningar eller hur du ska svara i telefon, men det kan också handla om att se över hela områden såsom arbetsmiljö, miljö eller informationssäkerhet. 

LÄS MER >