NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 

Policy för arbetsanpassning 
Likvidavräkning
Checklista - arbetsgivares ansvar enligt visselblåsarlagen 
Riskbedömning och åtgärdsplan - sexuella trakasserier
Riskbedömning och åtgärdsplan - introduktion av nyanställd


VECKANS NYHET

Har du mallarna som krävs vid offentlig upphandling?

Det offentliga upphandlar varje år varor och tjänster för flera hundratals miljarder kronor. Den leverantör som önskar erbjuda sina varor eller tjänster till det offentliga kan därför ha mycket att vinna på att sätta sig in i de regler som gäller vid offentlig upphandling.

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Hur kallt får det vara på arbetsplatsen?

Som arbetsgivare är det viktigt att känna till att avvikande temperaturer kan vara förenade med hälsorisker. Så länge temperaturen ligger inom det neutrala temperaturområdet, dvs. inom +10 till +30 °C, föreligger i regel inga direkta hälsorisker.

LÄS MER >