VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Vad har arbetsgivaren för ansvar för arbetsmiljön?

Arbetsgivaren har ett omfattande ansvar för arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats. Det är arbetsgivaren som är skyldig att systematiskt planera och genomföra arbetet. Detta innebär att arbetsgivaren ska undersöka, förebygga, genomföra och vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Vidare måste arbetet innefatta jämställdhet, mångfald, kompetensutveckling, inflytande och ansvar, friskvård, stresshantering, missbrukshantering och frågor kring hot och våld. 

Arbetsgivaren har rätt att ta sina arbetstagare till hjälp. Arbetstagaren har ålagts en skyldighet att samverka och delta i arbetet tillsammans med arbetsgivaren. På varje arbetsplats där fler än fem arbetstagare regelbundet arbetar ska minst ett skyddsombud utses. 

Hela arbetsmiljöarbetet ska fungera som en integrerad del i den ordinarie verksamheten. Arbetsmiljöarbetet är en fortlöpande process och arbetsgivaren ska därför hela tiden analysera och utvärdera eventuella risker som finns i företagets verksamhet.

Erik Rosqvist

Erik är jurist och driver Recollecta Juridik, där han bistår mindre och mellanstora företag i juridiska frågor. Erik hjälper regelbundet DokuMeras kunder i olika juridiska ärenden, och du som har vår tjänst Företagspaketet kan kontakta honom genom DokuMeras Frågeservice. 

erik.rosqvist@recollecta.se

www.recollectajuridik.se


VECKANS NYHET

Till dig med 1 till 10 anställda i företaget – här är kraven du måste följa

Vi vet att du har mycket att göra, särskilt om du har anställda i företaget. Antalet skyldigheter ökar i takt med antalet anställda, och det kan vara svårt att hålla koll på vilka dokument som egentligen krävs när det finns anställda i verksamheten.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 


LÄS MER >