VECKANS NYHET

Förbättra arbetsmiljön med DokuMeras arbetsmiljöhandbok

En arbetsmiljöhandbok hjälper dig inte endast att efterleva lagstadgade krav, utan även att förbättra lönsamheten genom minskad ohälsa och sjukfrånvaro på arbetsplatsen. Det finns med andra ord många fördelar med att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. 

Antalet arbetsmiljökrav är omfattande, och det är inte enkelt att veta vad som krävs. För att underlätta för dig har vi upprättat en Arbetsmiljöhandbok som innehåller de regler och arbetssätt som du behöver känna till.

Rätt använd är arbetsmiljöhandboken ett effektivt verktyg för att skapa en bättre och säkrare arbetsmiljö. DokuMera har ett stort urval av mallar som kan användas för att komplettera innehållet i arbetsmiljöhandboken. Börja gärna med mallarna Checklista systematiskt arbetsmiljöarbeteProcessbeskrivning systematiskt arbetsmiljöarbete och Årshjul Arbetsmiljö så har du kommit en bra bit på vägen.

Fler mallar inom arbetsmiljö hittar du här


VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Vem ska arbeta med lönekartläggning?

Alla arbetsgivare ska arbeta med lönekartläggning. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >