Offert

En offert, eller anbud som det också heter, är ett erbjudande som lämnas av en näringsidkare avseende priset och de närmare villkoren för en vara eller tjänst som företaget erbjuder. Offerter lämnas oftast efter förfrågan från en presumtiv köpare.

Avtalslagens inledande paragrafer berör avtals uppkomst och är de regler som lägger grunden för offerter. Enligt dessa bestämmelser blir offerten bindande för näringsidkaren (säljaren), om köparen lämnar en accept, dvs. godtar erbjudandet. Detta innebär att ett avtal har kommit till stånd.

DokuMeras offertmallar kan användas för att ge offerter på olika artiklar eller för tjänster. Här finns också checklistor där du kan skaffa dig fördjupade kunskaper om offerering.MALLAR I OFFERT
Allmänna leveransvillkor 2021
Allmänna leveransvillkor Engelsk 2021
Checklista acceptjuridik 2021
Checklista offertjuridik 2021
Offert för redovisningstjänster 2021
Offert med leveransdetaljer 10 artikelrader 2021
Offert med leveransdetaljer 10 artikelrader eng 2021
Offert med leveransdetaljer 20 artikelrader 2021
Offert med leveransdetaljer 5 artikelrader 2021
Offert tjänst 2021
Offertförfrågan 2021
Produkter och priser 2021
Sanningsförsäkran 2021