Ombilda enskild firma

Det kan finnas olika skäl till varför man vill ombilda sin enskilda firma till ett aktiebolag. Men oavsett skäl så gäller det att beslutet är välgrundat och att man tänkt igenom alla för och nackdelar med ombildningen.

Har du en enskild firma som du vill omvandla till ett aktiebolag? Här nedan finner du ett flertal mallar till din hjälp.MALLAR I OMBILDA ENSKILD FIRMA
Förteckning tillgångar skulder och obeskattade reserver 2023
Protokoll beslut om övertagande av firma 2023
Skuldebrev övertagande av firma 2023
Överlåtelseavtal EF till AB 2023