Optionsavtal

Med ett optionsavtal kan du reglera överlåtelser av optioner. Innehavaren av en option har rätt att köpa eller sälja aktier till ett förutbestämt pris under en bestämd tidsperiod eller vid en bestämd tidpunkt.

Optioner köps och säljs oftast på en organiserad marknad t.ex. Stockholmsbörsen men privatpersoner eller företag kan teckna avtal utanför en organiserad marknad.MALLAR I OPTIONSAVTAL
Option att köpa aktier 2023
Option att sälja aktier 2023