Ordförandens körschema vid årsstämma - med emissioner (Noterat) 2023

Format: Word-mall (7 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ordförandens körschema vid årsstämma – med emissioner i noterat bolag.

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och består av aktieägarna. Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår ska aktieägarna hålla en ordinarie bolagsstämma (årsstämma). Vid denna fattas en rad viktiga beslut som rör bolaget. Mötet leds av en person som valts till ordförande i styrelsen.

Körschemat som DokuMera har utarbetat är således ett hjälpmedel som ger mötet en tydlig struktur att följa och säkerställer att ordföranden i tur och ordning behandlar de frågor som alltid måste tas upp. Detta sparar mycket tid för samtliga parter och medför att både ordföranden och aktieägarna kan vara säkra på att årsstämman följer reglerna som gäller för aktiebolag och att alla viktiga frågor berörs.

I denna version finns även ett antal extra punkter som rör förslag till emission. Dessa punkter kan självklart modifieras efter den typ av emission som är mest lämplig att genomföra i ditt bolag.

(ID 3688)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn