Ordförandens körschema vid årsstämma - utan extra beslut (Noterat) 2023

Format: Word-mall (6 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett körschema som ordföranden kan använda vid årsstämma – utan extra beslut (noterat).

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ i ett aktiebolag. Vid denna samlas samtliga aktieägare minst en gång om året och fattar beslut i flera viktiga frågor. Vid bolagsstämman (årsstämman) väljer aktieägarna en ordförande som leder årsstämman och ser till att alla frågor behandlas.

Körschemat som DokuMera har utarbetat är således ett hjälpmedel som ger mötet en tydlig struktur att följa och säkerställer att ordföranden i tur och ordning behandlar de frågor som alltid måste tas upp. Detta sparar mycket tid för samtliga parter och medför att både ordföranden och aktieägarna kan vara säkra på att årsstämman följer reglerna som gäller för aktiebolag och att alla viktiga frågor berörs.

(ID 3689)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn