Ordförandeskapet

Ordförandeskapet för en företagsstyrelse går ut på att leda arbetet och fördela ordet på ett styrelsemöte och en styrelseordförande väljs normalt på ett årsmöte eller av någon överordnad instans. Ordförandens arbetsuppgifter är bland annat. att:

- leda styrelsens arbete
- sammankalla till styrelsesammanträden
- sammanfatta konkreta förslag
- lägga fram förslag för omröstning
- se till att protokoll förs
- bevaka att företaget utvecklas mot mål uppsatta av ägarna
- bevaka att gällande lagar följs
- agera bollplank och mentor mot VDMALLAR I ORDFÖRANDESKAPET
Checklista utvärdering styrelsearbetet 2023
Checklista val av uppdrag som styrelseordförande 2023
Tidsuppföljning styrelseärenden 2023