Baselkommittén

Ordförklaring

En kommitté som ger ut rekommendationer hur internationellt aktiva banker bör hantera olika typer av risker och hur finansiell tillsyn bör bedrivas.

Underkategorier

Basel 2, Basel II