Betald tecknad aktie (BTA)

Ordförklaring

En interimsaktie som innehas vid nyemission innan det nya aktiekapitalet registrerats. Fram till att emissionen formellt registrerats hos bolagsverket kallas aktien BTA.

Kategorier

Aktie, Nyemission