BRF

Ordförklaring

BRF är en förkortning av bostadsrättsförening.

Kategorier

Förening