Build Transfer Operate (BTO)

Ordförklaring

Build Transfer Operate. Ett sätt att finansiera en anläggning på där konstruktören bygger anläggningen som sedan säljs för att hyras tillbaka till konstruktören.