D/A

Ordförklaring

Documents against Acceptance – dokumenten (ägandebevis etc.) lämnas ut till köparen mot accept av växel.

Underkategorier

Växel

Relaterade mallar

1614 Tillfälliga lån till anställda 2022

Uppsägning av anställd pga arbetsbrist utan företräde till återanställning 2022