d/d

Ordförklaring

Dagars dato. Avser förfallotid.

Kategorier

Förfallotid

Relaterade mallar

Uppsägning för avflyttning pga obetald hyra 2023