D/P

Ordförklaring

Documents against payment. Handlingar (avseende äganderätt etc.) överlämnas mot betalning.

Kategorier

Dokumentinkasso

Underkategorier

CAD