Defensiva bolag/aktier

Ordförklaring

Icke-cykliska bolag. Bolag vars vinster inte påverkas i stor utsträckning av ränteläge eller konjunkturförändringar. Exempel på sådana bolag är läkemedels- och livsmedelsföretag.

Kategorier

Företag

Underkategorier

Icke-cykliska bolag