Due diligence

Ordförklaring

Grundlig analys av ett företag före köp. Undersökningen syftar till att få underlag för ett beslut om företagsförvärv eller investering samt priset och övriga villkor för köpet eller investeringen.

Kategorier

Företagsförvärv

Underkategorier

Förvärvsutredning

Relaterade mallar

Checklista - Företagsundersökning _Due Diligence_ 2022

Sekretessavtal företagsöverlåtelse aktier 2022

Checklista inför ansökan om konkurs efter betalningsuppmaning jml 2 kap 9 _ konkurslagen 2022

Granskningsunderlag företagsöverlåtelse aktier 2022