EG:s konkurrensregler

Ordförklaring

Artikel 81 i EG-fördraget förbjuder konkurrensbegränsande avtal, dvs. avtal mellan företag som hindrar eller snedvrider konkurrensen på ett sätt som påverkar handeln mellan medlemsländerna.

Kategorier

EG

Underkategorier

Marknads- och konkurrensrätt, Gryningsräd, Marknadsdomstolen