EU:s gemensamma budget

Ordförklaring

Varje enskilt års budget omfattar de inkomster och utgifter som gemenskapen förväntas ha under ett budgetår. Inkomsterna är i huvudsak medlemsavgifterna från EU-länderna medan utgifterna består av olika bidrag och stöd till medlemsstaterna.

Kategorier

EU

Underkategorier

Strukturfonder