EU:s institutioner

Ordförklaring

EU har fem gemensamma institutioner: Ministerrådet, Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, EG-domstolen och revisionsrätten. Utöver de fem institutionerna finns Europeiska rådet, där medlemsländernas stats- och regeringschefer samt kommissionens ordförande deltar.

Underkategorier

Parlamentet