Fastighetsdatasystemet (FDS)

Ordförklaring

Databaserat registersystem för fastigheter. Det ger tillgång till data ur det rikstäckande fastighetsregistret samt ur lagfarts- och inteckningsregistret.

Kategorier

Fastighet