Finansinspektionen (FI)

Ordförklaring

Statlig myndighet med uppgift att övervaka bankernas, kreditmarknadsbolagens, fondkommissionärernas, fondbörsens och försäkringsbolagens verksamhet.

Kategorier

Central förvaltningsmyndighet

Underkategorier

Nedflaggning, Börsbolag, Bank, Kreditmarknadsbolag, Fondkommissionär