DokuMeras Ordlista - Index: Å

Åklagarbrott
Åklagare
Åldersavdrag
Ålderspension
Årlig kapitalisering
Årsberättelse
Årsbokslut
Årscykel
Årshjul
Årsmöte
Årsmötesprotokoll
Årsplan
Årsplanering
Årsredovisning
Årsstämma
Årsstämmoprotokoll
Åtal
Åtalsbeslut
Åtalseftergift
Åtalspreskription
Åtalsunderlåtelse
Återanskaffningskostnad
Återanskaffningsvärde
Återbetalningsförmåga
Återexport
Återförsäkring
Återförsäljaravtal
Återförsäljare
Återgång
Återgångsklausul
Återgångstalan
Återimport
Återkallande av anbud
Återkallande av talan
Återköp av aktier
Återtagandeförbehåll
Återvinning
Återväxel
Åtgärdsplan
Åtgärdsprogram
Åtkomsthandling