DokuMeras Ordlista - Index: B

B2B
Back to back-kontrakt
Backoffice
Backofficepersonal
Badwill
Baisse
Bakarv
B-aktie
Balance of trade
Balance sheet
Balansekvation
Balanserad förlust
Balanserad vinst
Balanskonto
Balanskonton
Balanslikviditet
Balansomslutning
Balanspost
Balansrapport
Balansräkning
Balk
Bank
Bank- och finansrätt
Bankcertifikat
Bankdag
Bankfullmakt
Bankgaranti
Bankgiro
BankID
Banking
Bankintyg
Bankjurist
Bankkort
Bankobligation
Bankväxel
Barnpension
Barteravtal
Basarekonomi
Basbelopp
Basel 2
Basel II
Baselkommittén
Baselkonventionen
BASMEK
BAS-planen
Basränta
Basår
Bear market
Bearer
Bearer security
Bedrägeri
Befattning
Befattningsbeskrivning
Befintligt skick
Befogenhet
Befullmäktiga
Begravning
Begravningsavgift
Begravningsombud
Begränsad rätt
Begränsat ansvar
Begränsningsregel
Begära prövning
Begäran
Behandlingsskada
Behovsanalys
Behörig befattningshavare
Behörig myndighet
Behörighet
Bekräftelse
Belopp
Belåning
Belåningsgrad
Belåningsvärde
Bemanning
Bemanningsföretag
Bemyndiga
Benchmarking
Beneficiegods
Beneficient
Beneficium
Benefikt fång
Benådning
Beredskapstid
Besiktning
Besiktningsman
Besiktningsnämnd
Besiktningsprotokoll
Besitta
Besittning
Besittningsrätt
Besittningsskydd
Beskattningsbar förvärvsinkomst
Beskattningsort
Beskattningsunderlag
Beskattningsår
Beskrivning
Beslut
Beslutsmotivering
Bestickning och muta
Bestrida
Bestridande
Bestyrka
Beställning
Beställningsanmodan
Beställningserkännande
Beställningsskrivelse
Bestämmelseort
Bestämt gods
Besvär
Besvär över domvilla
Besvärstid
Betald tecknad aktie (BTA)
Betalkort
Betalkurs
Betalning
Betalningsanmaning
Betalningsdag
Betalningsföreläggande
Betalningsförmedling
Betalningsmedel
Betalningsplan
Betalningspåminnelse
Betalningssystem
Betalningstillfälle
Betalningsvillkor
Betyg
Bevaka rätt
Bevilja
Bevis
Bevisbörda
Bevisfaktum
Beviskrav
Bevismaterial
Bevissäkring
Bevistema
Bevisvittne
Bevisvärde
Bevisvärdering
Bevittna
Biavtal
BIC
Bid
Bid bond
Bid price
Bidrag
Bidrag till träda
Bidragsanalys
Bidragseffektivitet
Bifalla
Bifirma
Bifoga
Bilaccis
Bilaga
Bilateralt avtal
Bilersättning
Bilförmån
Bilpolicy
Bindningstid
Bindningsunderlag
Biståndshushåll
Bisyssla
Bisättning
Biträdande jurist
Biträde
Biutrymme
Blanco
Blancokredit
Blancolån
Blancoöverlåtelse
Blandackord
Blandat fång
Blandekonomi
Blankett
Blanko
Blankofullmakt
BLT
Blue chips
Bluffaktura
BNI
BNI per capita
BNP per capita
Bodelning
Bodelning mellan makar
Bodelning mellan sambor
Bodelning sambo
Bodelningsavtal
Bodelningsman
Boendekommun
Boendestöd
Bokföring
Bokföringsdag
Bokföringskonto
Bokföringsmässiga grunder
Bokföringsmässiga principer
Bokföringsmässigt värde
Bokföringsorder
Bokföringspost
Bokning
Bokningsavtal
Bokningsbekräftelse
Bokslut
Bokslutsdisposition
Bokslutsrapport
Bolag
Bolagsavtal
Bolagsjurist
Bolagsordning
Bolagsrätt
Bolagsskatt
Bolagsstyrning
Bolagsstämma
Bolagsstämmoprotokoll
Bolagstämma
Bolagsverket
Bond Quotation
Bond redemption
Bonus
Bonus issue
Bonusavtal
Bonuslön
Book Price
Boom
Bordlägga
Borgen
Borgensavtal
Borgensförbindelse
Borgenslån
Borgensman
Borgensåtagande
Borgenär
Borgenärsbrott
Boskillnad
Bostad
Bostadsanpassningsbidrag
Bostadsarrende
Bostadsinstitut
Bostadskreditnämnden
Bostadsobligation
Bostadsrätt
Bostadsrättsförening
BOT
BOT-kontrakt
Bottenlån
Bouppgivare
Bouppteckning
Boupptäckning
Boutrymme
Brand
Brand equity
Brand management
Brandförsäkringsvärde
Branding
Brev
Brevhemlighet
BRF
Broker
Brott
Brottmål
Brottsmisstanke
Brukare
Brutto
Bruttoarea
Bruttolånebehov
Bruttonationalprodukt
Bruttoomsättning
Bruttopris
Bruttoprislista
Bruttovinstmarginal
Bruttovinstmarginal per anställd
Brytpunkt
B-tjänst
Bubbla
Budget
Budgetdirektiv
Budgetprocessen
Budgetreglering
Budgetunderskott
Budgetuppföljning
Budgetår
Buffertfond
Build Transfer Operate (BTO)
Bull market
Bulvan
Bunden ränta
Bundet eget kapital
Bundet lån
Bundet sparande
Burn rate
Business Angel
Butterfly
Byggandeavgifter
Byggavtal
Byggentreprenad
Byggfelsförsäkring
Byggförsäkring
Byggherre
Byggkontrakt
Byggkontrollant
Byggkostnad
Byggledare
Bygglov
Byggmästare
Byggmästarsmitta
Byggmöte
Byggnad
Byggnad på ofri grund
Byggnadsbeskrivning
Byggnadsförbud
Byggnadskreditiv
Byggnadslov
Byggnadsnämnd
Byggnadsprisindex
Byggnadsrörelse och handel med fastigheter
Byggnadstillbehör
Byggnadstyp
Byggnorm
Byggrätt
Byggsamråd
Bytesförhållande
Bytesrätt
Börs
Börsaktie
Börsbolag
Börshandel
Börsindex
Börslista
Börsmedlem
Börsmäklare
Börsombud
Börspost
Börsrätt
Börsstopp
Böter