DokuMeras Ordlista - Index: D

D/A
d/d
D/N
D/P
DAF
Dag för dag ränta
Dagbok
Dagkorrigering
Dagligvaror
Dagordning
Dagsböter
Dagskassa
Dagskursmetoden
Dagsorder
Dagsschema
Dagsvärde
Dagtraktamente
Databas
Databrott
Datapantbrev
Datasäkerhet
Dato
Daytrader
DDP
DDU
Dealer
Debenture
Debet
Debetsaldo
Debitera
Debiteringsgrad
Decentralisering
Defekt
Defensiva bolag/aktier
Deflatera
Deflation
Deflator
Deflatoriska åtgärder
Degressiv avskrivning
Degressiva rörliga kostnader
Deklaration
Deklarationsplikt
Delaccept
Delad ansvarighet för lån
Delad entreprenad
Delad vårdnad
Delat ansvar
Delat betalningsansvar
Delbeslut
Delegation
Delegera
Delegering
Delivered at frontier
Delivered duty paid
Delkonossement
Delrätt
Deltavärde
Delårsbokslut
Delårsrapport
Delägare
Delägarrätt
Demokrati
Demonstrationsfrihet
Demurrage
Denuntiation
DEO
Departement
Deponera
Deposition
Depositionsavtal
Depossession
Depression
Depåbankssystem
Depåbevis
Derivat
Derivata fång
Derivatinstrument
Derivativt fång
Derogation
Derogatorisk
DES
Desinformation
Destinationsprincipen
Destinatär
Det egna kapitalets andel av sysselsatt kapital
Detaljhandel
Detaljplan
Detaljplanekarta
Detentionsrätt
Devalveringscykel
Developer
Diagonal spread
Diarienummer
Differentierad moms
Digital signatur
Diplom
Direkt debiterbar tid
Direkt effekt
Direkt export
Direkt försäljningskostnad
Direkt kostnad
Direkt lön
Direkt material
Direkt skatt
Direkt uppsåt
Direktavdrag
Direktavkastning
Direktförsäljning
Direktinvestering
Direktpension
Disagio
Disinflation
Diskontering
Diskonteringsmetoden
Diskonteringspapper
Diskriminering
Disponibel inkomst
Disponibla vinstmedel
Dispositionsprincipen
Dispositiv lagregel
Distansavtal
Distansavtalslagen
Distribution
Distributionsavtal
Distributör
Diversifiering
Dividend
Divisionskalkyl
Dokumentinkasso
Dold samäganderätt
Dold äganderätt
Dolda fel
Dolda reserver
Dolus
Dom
Domare
Domstol
Donation
Dotterbolag
Dow Jones index
Downstream merger
Driftnetto
Driftställe
Drogpolicy
Droit de suite
Droit moral
Dröjsmål
Dröjsmålsränta
Du pont
Du Pont-analys
Dubbel bokföring
Dubbel bosättning
Dubbelbeskattning
Dubbelbeskattningsavtal
Due diligence
Dumpning
Duopol
Duration
Dödsbo
Dödsbodelägare