DokuMeras Ordlista - Index: E

E contrario
EBIT
ECA
ECB
ECN
Edgångssammanträde
EES
EES-medborgare
Effektiv ränta
EFTA
Efterarv
Efterbevakning i konkurs
Efterborgen
Efterbörs
Efterfrågan
Eftergift
Eftergivande
Efterkalkyl
Efterlevandepension
Eftersparande
Efterställd fordran
EG
EG:s konkurrensregler
EG:s momsområde
EG:s rättsakter
EG:s skatteområde
EG:s tullområde
EG-direktiv
EG-domstolen
Egen uppsägning
Egendom
Egendomsfång
Egendomsförsäkring
Egenföretagare
Egenkontroll
Eget kapital
Eget kapital per aktie
EG-fördraget
EG-rätt
EG-varumärke
Ekobrott
Ekonomi
Ekonomiassistent
Ekonomibyggnad
Ekonomichef
Ekonomihandbok
Ekonomisk förening
Ekonomisk livslängd
Ekonomisk politik
Ekonomisk skada
Ekonomiska rätten
Ekonomiska styrmedel
Ekonomiskt bistånd
Ekonomiskt skadestånd
Ekonomistyrning
Ekvivalentkalkyl
Elasticitet
Elektronisk handel
Elektronisk legitimation
Elektronisk signatur
El-entreprenad
Eliminering
Emerging markets
Emission
Emissionsbevis
Emissionsinstitut
Emissionsintyg
Emissionskurs
Emissionsprospekt
Emittent
EMU
En gros
Endossera
Engångsbelopp
Enkel bokföring
Enkel borgen
Enkel majoritet
Enkel nybyggnadskarta
Enkel ränta
Enkel tomtrörelse
Enkel årsränta
Enkelt bolag
Enkelt planförfarande
Enkelt skuldebrev
Enkät
Enmanslön
Ensamrättsavtal
Ensidig förklaring
Ensidig rättshandling
Enskild begravningsplats
Enskild egendom
Enskild firma
Enskild vårdnad
Enskilda mål
Enskilda skulder
Enskilt bolag
Enskilt företag
Entreprenad
Entreprenadavtal
Entreprenadbesiktning
Entreprenadgränslista
Entreprenadinköpare
Entreprenadkontrakt
Entreprenadrätt
Entreprenadsumma
Entreprenadtid
Entreprenör
Entreprenörsarvode
Entreprenörsavtal
Enuntiation
EOQ
EPC-Contract
EPC-Entreprenad
Erinran
ERM
ERM2
Ersättning
Ersättningsinvestering
Ersättningsrätt
Etableringsfrihet
Etableringsrätt
Etik
EU
EU:s gemensamma budget
EU:s institutioner
EUF
EU-fördraget
EU-medlemsstater
Euro
Eurogruppen
Euroland
Euromarknaden
Euro-obligation
Europadomstolen
Europarätt
Europeisk option
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Europeiska Rättsliga Nätverket
Europeiska socialfonden
Europeiskt rättsligt nätverk
Euroränta
Eurosystemet
Evasion
EVCA
Ex officio
Exekution
Exekutionsfordran
Exekutionstitel
Exekutiv
Exekutiv auktion
Exekutiv myndighet
Exekutor
Exhibitionsplikt
Exigibel
Existensminimum
Exklusiv distribution
Exklusivitetsavtal
Exklusivt forum
Expeditionshandel
Expeditionsministär
Exploatering
Exploateringsavtal
Exploateringsfastighet
Exploateringsmark
Exploateringstal
Export
Exportkreditnämnden (EKN)
Exportrådet
Expropriation
Extensiv lagtolkning
Extern finansiering
Extern VD
Externredovisning
Externrepresentation
Extinktivt fång
Extra bolagsstämma
Extra föreningsstämma
Extra val
Extraordinära rättsmedel
EXW