DokuMeras Ordlista - Index: M

Makroekonomisk teori
Maktexcess
Mala fides
Mall
Mallar
Mammutprocess
Managed Fund
Management
Management fee
Management team
Mandattid
Mantalsskrivning
Marginalintäkt
Marginalkostnad
Marginalskatt
Marginalsäkerhet
Mark
Markanläggning
Markentreprenad
Market maker
Marklov
Marknad
Marknads- och konkurrensrätt
Marknadsandel
Marknadsdominans
Marknadsdomstolen
Marknadsekonomi
Marknadsföring
Marknadsgarant
Marknadshyra
Marknadsledare
Marknadsmässigt värde
Marknadsnoterad aktie
Marknadsnotering
Marknadsoperationer
Marknadspatent
Marknadsplan
Marknadsplats
Marknadsplats för optioner
Marknadspotential
Marknadspris
Marknadsrisk
Marknadsränta
Marknadsrätt
Marknadssegment
Marknadstrend
Marknadsundersökning
Marknadsvärde
Marknadsvärde för fastighet
Markplaneringsritning
Maskinentreprenad
Massaborgenär
Massafordran
Matchningsprincipen
Matematiskt värde
Materialbemyndigande
Materialomkostnad (MO-pålägg)
Materialåtervinning
Materiell editionsplikt
Materiell processledning
Materiell tillgång
Materiella regler
Maturity
Maximipriskontrakt
Maxtaxa
MBA
Medarbetarsamtal
Medbestämmandeavtal
Medbestämmandelagen (MBL)
Medborgarvittne
Meddelarskydd
Medgivande
Medhjälp
Medlem
Medlemsförsäkringar
Medverkan till brott
Medverkan till skada
Mellanman
Mellanmärkeskonkurrens
Memorandum of Agreement (MOA)
Mened
Merger
Meritförteckning
Mertid
Mervärde
Mervärdeskattebas
Mervärdesskatt (moms)
Mervärdesskattegrupp
Mest omsatta
Metodpatent
Middle office
Migrationsverket
Mikroekonomisk teori
Milersättning
Miljö
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Miljöplan
Miljöpolicy
Minimicourtage
Minimilön
Minnesanteckning
Minskning av aktiekapital
Missgynna
Missiv
Missivbrev
Misstänkt
Mittkurs
Mjukvara
Mjölkrunda
Mobiltelefonpolicy
Moderbolag
Moderbolagsgaranti
Modifierad duration
Mogen fas
Mohatra
Momentan reallokering
Momentum
Moms
Monetarism
Monetär politik
Monetärprincipen
Monopol
Mortifikation
Motbud
Motfordran
Motion
Motoption
Motorfordonsförsäkring
Motstånd
Multiplikator (warranter)
Muntlig förberedelse
Muntlighetsprincipen
Muntligt testamente
Mutbrott
Myndig
Myndighet
Myndighetsföreskrift
Myndighetsutövning
Mål
Målgrupp
Målkurs
Målmanskap
Målsman
Målstyrning
Målsägandebrott
Målvakt
Månadsbokslut
Mäklare
Mäklarfullmakt
Mängdkontrakt
Mässa
Mät
Mönster
Möte
Möten
Mötesagenda
Mötesfrihet
Mötesprotokoll