DokuMeras Ordlista - Index: R

RAFTA
Rak amortering
Rak ränta
Rakt nedstigande led
Ramanslag
Ramavtal
Rambeslut
Ramlag
Rapport
Rapporteftergift
Ratificera
Ratihabition
Rating
Ratio decidendi
Ratio legis
Rationalisering
Rattfylleri
Re integra
Reaförlust
Real
Real effektiv växelkurs
Reala lån
Realanbud
Realavkastning
Realavtal
Realisation
Realisationsförlust
Realisationsprincipen
Realobligation
Realobligationer
Realräntelån
Realränteobligation
Realsäkerhet
Realtillväxt
Realvärde
Reassurans
Reavinstbeskattning
Recambioväxel
Recession
Recidivfara
Reciprocitetsprincipen
Reciproka avtal
Reciproka köp
Recit
Rederi
Redovisning
Redovisningsassistent
Redovisningschef
Redovisningsekonom
Redovisningskonsult
Redovisningsmedel
Redovisningsrevision
Reell borgen
Reexport
Referendum
Referens
Referensbrev
Referenser
Referensperiod
Referensränta
Referent
Reflation
Reformatio in pejus
Regering
Regeringen
Regeringsrätten
Regeringsrättens årsbok
Regeringssammanträde
Regionfond
Register
Registerfastighet
Reglera
RegR
Regress
Regressrätt
Reguljär sysselsättningsgrad
Rehab
Rehabilitering
Reinvesterande fond
Reklam
Reklamation
Reklamera
Rekommendation
Rekommendationsbrev
Rekommenderat brev
Rekonditionering
Rekonventionstalan
Rekrytering
Rekryteringsprocess
Rekvisit
Rekvisition
Rekyl
Relationshandling
Relationsmarknadsföring
Relationsritning
Relativ lön
Relativ volatilitet
Relativt sakrättsligt skydd
Relevant marknad
Reliabilitet
Remburs
Remiss
Remissinstans
Remissvar
Remittent
Remuneratorisk gåva
Ren accept
Rendera
Renovation
Renovering
Rentier
Reorganisation
Reparation
Reparationsfond
Reporänta
Representation
Representativt urval
Repression
Res
Res judicata
Reseersättning
Resegaranti
Resepolicy
Reservatio mentalis
Reservationskonto
Reservationslön
Reseräkning
Reseräkningar
Residualresultat
Residualteorin
Reskontra
Resolutivt villkor
Respekträtten
Respit
Restaurering
Restituera
Restriktioner
Restriktiv lagtolkning
Resultat
Resultat före av- och nedskrivningar
Resultat per aktie
Resultat per anställd
Resultatbudget
Resultatkonton
Resultatlön
Resultatrapport
Resultaträkning
Resultatstyrning
Resurs
Resurskonsult
Resursutnyttjande
Resvisorsintyg
Retaliera
Retentionsrätt
Retroaktiv
Retroaktiv lön
Returväxel
Revers
Reverslån
Revidera
Revision
Revisionsberättelse
Revisor
Revisors yttrande
Revisorsförsäkran
Revisorsjäv
RFB
RFI
RFP
RFQ
RFT
Riksbanken
Riksdagen
Riksdagsvalkrets
Riksgäldskonto
Riksgäldskontoret
Riksgäldskontorets nettoutlåning
Riksgäldsspar
Riksnormen
Riksobligation
Riksåklagarens kansli
Riktkurs
Riktmärkesportfölj
Riktpris
Risk
Riskanalys
Riskaversion
Riskbedömning
Riskbärande kapital
Riskjusterad avkastning
Riskkapital
Riskkostnad
Riskpremie
Risksumma
Riskutvärdering
Riskvilligt kapital
Rivningsplan
RM
ROT
ROTavdrag
Rotel
Rotterdamavtal
Royalty
RSI
Rullande budget
RUT
Rutin
Rutinbeskrivning
Råbalans
Rådighetsfel
Rån
Råntvång
Räddningsförsäkring
Räknare
Räkning
Ränta
Ränta på ränta effekt
Räntabilitet
Räntabilitet på eget kapital efter skatt
Räntabilitet på eget kapital före skatt
Räntebidrag
Räntebindningsperiod
Räntebindningstid
Räntefördelning
Räntejustering
Räntejusteringslån
Räntekänslighet
Räntemarginal
Räntenetto
Räntesats
Ränteswap
Räntetrappa
Rättegång
Rättegångsfel
Rättegångsfullmakt
Rättegångsförseelse
Rättegångskostnad
Rättigheter
Rättighetshavare
Rättsakt
Rättsfaktum
Rättsfall
Rättsfilosofi
Rättsfråga
Rättsföljd
Rättsförhållande
Rättsförmåga
Rättshabilitet
Rättshandling
Rättshandlingsförmåga
Rättshandlingsservitut
Rättshavare
Rättshaverist
Rättskapacitet
Rättskedja
Rättskraft
Rättskälla
Rättsläge
Rättsmedel
Rättsmedicin
Rättsobjekt
Rättspositivism
Rättspraxis
Rättspsykriatrisk undersökning
Rättsskyddsförsäkring
Rättsstatistik
Rättssubjekt
Rättssystem
Rättssäkerhet
Rättstvist
Rättsvetenskap
Rättsvillfarelse
Rörelse
Rörelsekapital i relation till omsättningen
Rörelsekostnader
Rörelsekredit
Rörelsemarginal
Rörlig kostnad
Rörlig lön
Rörlig ränta
Rörlig växelkurs
Rörliga kostnader
Röstberättigad