Jur. Kand. / Dr.

Ordförklaring

Juris kandidat / Juris doktor. Titel för de som avlagt juris kandidatexamen respektive juris doktorsekxamen vid juridisk fakultet.

Kategorier

Juridiskt biträde, Jurist