Justitiekanslern (JK)

Ordförklaring

Justitiekanslern. Justitiekanslern är regeringens juridiske expert.. Han är också åklagare i tryckfrihetsmål och mål enligt yttrandefrihetsgrundlagen och får väcka åtal mot domare och ämbetsmän.