Justitieombudsmannen (JO)

Ordförklaring

Kallas numer riksdagens ombudsmän. Väljs av riksdagen för att kontrollera att myndigheter och deras tjänstemän följer gällande lagar och andra författningar i sin verksamhet. Ombudsmännen kontrollerar detta genom att pröva och utreda klagomål från allmänheten.

Kategorier

Riksdagen