Labour Cost Index (LCI)

Ordförklaring

Europeiskt arbetskostnadsindex över bl.a. arbetskraftskostnaden/timme som levereras till Eurostat kvartalsvis.