Labour Cost Survey (LCS)

Ordförklaring

Undersökning med syfte att mäta arbetskraftskostnadernas nivå och struktur. Nivån mäts som arbetskraftskostnad per arbetad timme.