Lantbruksregistret (LBR)

Ordförklaring

Ett register som innehåller uppgifter om jordbruksföretagen i Sverige. Jordbruksverket uppräthåller detta register.

Kategorier

Lantbruk