Livscykelanalys (LCA)

Ordförklaring

Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment (LCA). En metod som används för att räkna ut en produkts miljöpåverkan under dess livs­tid från råvara till avfall.

Underkategorier

Screening livscykelanalys