London Inter Bank Offered Rate (LIBOR)

Ordförklaring

Den ränta som bankerna tar för att låna ut till andra banker. Baseras på de räntesatser för osäkrade lån som banker erbjuder till andra banker inom Londons penningmarknad (eller interbank-marknad). LIBOR används som norm (referensränta) i Europa.

Kategorier

Interbankmarknaden, Referensränta