Memorandum of Agreement (MOA)

Ordförklaring

En text som lägger grunden för ett samarbete mellan två organisationer.

Kategorier

Avtal