Minskning av aktiekapital

Ordförklaring

Ibland finns det skäl för att minska aktiekapitalet, t.ex. om en aktieägare vill lösas ut från bolaget eller om bolaget vill täcka upp en förlust genom att ta medel från aktiekapitalet.

Kategorier

Redovisning, Resultaträkning, Balansräkning, Aktiekapital