Vinstmarginalbeskattning (VMB)

Ordförklaring

Regler om mervärdesbeskattning (moms) som innebär att utgående moms ska redovisas på vinstmarginalen. VMB används främst vid försäljning av begagnade varor som återförsäljaren köpt från någon som inte är momsskyldig för försäljningen.

Kategorier

Bruttovinstmarginal, Mervärdesskatt (moms)