W/B

Ordförklaring

Waybill. Instruktion till transportören.