Ordnings- och trivselregler i brf 2023

Format: Word-mall (6 sidor)
Pris: 770 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ordnings- och trivselregler i en bostadsrättsförening.

Styrelsens uppgift är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att verkställa föreningens stämmobeslut samt att sköta den löpande förvaltningen. I den löpande förvaltningen ingår ordnings- och trivselfrågor. Med hjälp av denna mall kan du ange vilka regler som ska gälla i din förening.

Texten i mallen är endast exemplifierande, och andra förhållningsregler kan vara mer lämpliga i din bostadsrättsförening.

(ID 5395)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn