Organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) syftar till att förtydliga arbetsmiljölagen och är anpassade efter dagens arbetsliv.

Vi lever allt längre och det verkar som att vi kommer att behöva arbeta allt längre också. Då krävs det att vi har ett hållbart arbetsliv. Men fler och fler drabbas idag av ohälsa på grund av arbetet. Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö ställer krav på arbetsgivare att:

- Arbetstagarna har en hälsosam arbetsbelastning.
- Arbetstidernas förläggning inte leder till ohälsa.
- Klargöra att kränkande särbehandling inte är accepterat på arbetsplatsen och vidta åtgärder för att undvika att kränkande särbehandling uppstår.UNDERKATEGORIER TILL ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ
Arbetsbelastning
Arbetstid
Föreskrifter
Kränkande särbehandling
Mål